021-88672435-8
021-88672435-8
صنعت چسب

تامین مواد اولیه صنایع چسب و بسته بندی:

  • بایندرهای با پایه کوپلیمر وینیل استات و اتیلن به صورت پودری و مایع
  • بایندر با پایه ترپلیمر وینیل کلراید، وینیل استات و اسید دی کربوکسیلیک
  • همو پلیمرهای جامد وینیل استات
  • دی اکسید سیلیسیم (Fumed Silica)
  • پلی وینیل بوتیرال (PVB)
  • مواد مورد استفاده در کاغذهای پشت برچسب
صنایع چسب
بسته بندی

ردا کیمیا همراه همیشگی شما در تامین مواد اولیه شیمیایی

Persian