021-88672435-8
021-88672435-8
صنعت خودرو

 

 

 

 

تامین مواد اولیه صنعت خودرو

 

    • پلی آمید 6 ساده و الیاف دار
    • پلی آمید 6.6 الیاف دار
    • PBT پلی بوتیلن ترفاتالات
    • الیاف شیشه

ردا کیمیا همراه همیشگی شما در تامین مواد اولیه شیمیایی

Persian