021-88672435-8
021-88672435-8
صنایع دارویی

تامین مواد اولیه صنایع دارویی

 

مواد موثر دارویی شامل:

ضد باکتری

ضد تومور

ضد ویروس

قلبی

آنتی هیستامین

سایر

 

 

مواد جانبی شامل:

بایندر ها

روان کننده ها

پر کننده ها

تخریب کننده های قرص

حلال ها

کوتینگ ها

پر کننده ها وتثبیت کننده ها

حامل های دارویی

دارویی

ردا کیمیا همراه همیشگی شما در تامین مواد اولیه شیمیایی

Persian