021-88672435-8
021-88672435-8
صنعت تصفیه آب

 

تامین مواد اولیه صنعت تصفیه آب

ممبران اسموز معکوس (آب دریا)
ممبران اسموز معکوس (آب سخت)
رزین های تبادل یونی ( آنیونی ، کاتیونی و …)
هیدرازین هیدرات %55
ضد رسوب
شیر آب

ردا کیمیا همراه همیشگی شما در تامین مواد اولیه شیمیایی

Persian