021-88672435-8
021-88672435-8
صنعت فرش ماشینی و موکت

        تامین مواد اولیه صنایع فرش ماشینی و موکت

 
رزین های مخصوص برپایه وینیل استات و اتیلن (VAE) جهت تکمیل انواع فرش ماشینی و موکت
صنعت فرش

ردا کیمیا همراه همیشگی شما در تامین مواد اولیه شیمیایی

Persian