021-88672435-8
021-88672435-8
صنعت برق

 

 

 

 

تامین مواد اولیه صنعت برق

سیلان ها
پرایمر سیلیکونی
سیلان سیلوکسان
روان کننده های سیلیکونی
پوشش سیلیکون RTV
سیلیکون رابر HTV , LSR و RTV2
صنعت برق

ردا کیمیا همراه همیشگی شما در تامین مواد اولیه شیمیایی

Persian